BTW ACTIE 6% i.p.v. 21%

//BTW ACTIE 6% i.p.v. 21%